European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2013

Tržne operacije

Odgovor Eurosistema na javno razpravo o zakonodaji glede finančnih referenčnih vrednosti

Svet ECB je 4. februarja 2013 odobril odgovor Eurosistema na javno razpravo Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) o načelih za določanje referenčnih vrednosti v EU ter odgovor Eurosistema na poročilo o razpravi Mednarodne organizacije nadzornikov trgov vrednostnih papirjev (IOSCO) o finančnih referenčnih vrednostih. Odgovora Eurosistema sta skupaj s sporočilom za javnost, ki je bilo objavljeno 8. februarja 2013, na voljo na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

SecuRe Pay Forum – Priporočila za varnost internetnih plačil

Svet ECB je 25. januarja 2013 odobril »Priporočila za varnost internetnih plačil« in rezultate javne razprave o tej temi, ki se je začela leta 2012, ter njuno objavo na spletni strani ECB. Obenem je sklenil odpreti dvomesečno javno razpravo o priporočilih za storitve dostopa do plačilnih računov. Ti dokumenti so bili skupaj s sporočilom za javnost 31. januarja 2013 objavljeni na spletni strani ECB.

Priložnostna ocena LuxCSD glede na standarde za uporabo sistemov poravnave vrednostnih papirjev

Svet ECB je 4. februarja 2013 odobril novi sistem poravnave vrednostnih papirjev LuxCSD kot primernega za uporabo v kreditnih operacijah Eurosistema. Celoten seznam vseh primernih sistemov poravnave vrednostnih papirjev in povezav je na voljo na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o novih pristojnostih centralne banke Banca Naţională a României v zvezi z državnimi vrednostnimi papirji in zamenjavami kreditnega tveganja državnih vrednostnih papirjev

Svet ECB je 29. januarja 2013 mnenje CON/2013/6 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o transakcijah s kreditnimi plačili in direktnimi obremenitvami v Italiji

Svet ECB je 30. januarja 2013 mnenje CON/2013/7 sprejel na zahtevo centralne banke Banca d'Italia.

Mnenje ECB o francoskem državnem jamstvu za nekatere obveznosti hčerinskih družb družbe Dexia SA

Svet ECB je 1. februarja 2013 mnenje CON/2013/8 sprejel na zahtevo francoskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o omejitvah plačil v gotovini na Danskem

Svet ECB je 1. februarja 2013 mnenje CON/2013/9 sprejel na zahtevo danskega ministrstva za pravosodje.

Mnenje ECB o omejitvah plačil v gotovini pri izplačevanju plač na Finskem

Svet ECB je 8. februarja 2013 mnenje CON/2013/11 sprejel na zahtevo finskega ministrstva za zaposlovanje in gospodarstvo.

Mnenje ECB o sprejemanju depozitov in vodenju računov vrednostnih papirjev s strani madžarske zakladnice

Svet ECB je 12. februarja 2013 mnenje CON/2013/12 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za nacionalno gospodarstvo.

Mnenje ECB o spremenjenem izračunu letnega prispevka za finančno stabilnost v Belgiji

Svet ECB je 18. februarja 2013 mnenje CON/2013/13 sprejel na zahtevo belgijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o okviru za nadzor poljskega finančnega trga

Svet ECB je 20. februarja 2013 mnenje CON/2013/14 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Mnenje ECB o razdelitvi dobička centralne banke Bank of Greece

Svet ECB je 20. februarja 2013 mnenje CON/2013/15 sprejel na zahtevo centralne banke Bank of Greece.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 4. februarja 2013 sprejel Priporočilo ECB/2013/3 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus. Priporočilo je bilo 9. februarja 2013 objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo na spletni strani ECB.

Računovodski izkazi ECB za leto 2012

Svet ECB je 20. februarja 2013 odobril revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2012. Izkazi so bili skupaj s pripadajočim sporočilom za javnost objavljeni dan zatem. Poslovno poročilo za leto 2012 bo objavljeno v Letnem poročilu ECB za leto 2012.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije