European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie 2013

Operaţiuni de piaţă

Revizuirea ad‑hoc a listei pieţelor nereglementate acceptate şi a emitenţilor clasificaţi ca agenţii

La data de 17 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a luat notă de revizuirea ad‑hoc a listei pieţelor nereglementate acceptate pentru operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului şi a hotărât includerea Global Exchange Market (GEM) pe listă. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a aprobat clasificarea ca agenţii acreditate a Erste Abwicklungsanstalt (EAA) şi a Mecanismului european de stabilitate (MES). Prin urmare, instrumentele de îndatorare emise de aceste entităţi se vor încadra în categoria de lichiditate II a activelor eligibile pentru operaţiunile de creditare ale Eurosistemului. Lista actualizată a pieţelor nereglementate acceptate de BCE este disponibilă pe website‑ul BCE.

Rambursarea anticipată a sumelor alocate în cadrul operaţiunilor de refinanţare pe termen mai lung

La data de 23 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2013/2 de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului. Orientarea clarifică procedura pe care contrapartidele trebuie să o respecte atunci când intenţionează să ramburseze anticipat suma alocată acestora în cadrul operaţiunilor de refinanţare pe termen mai lung cu scadenţa la trei ani, precum şi procedurile care trebuie urmate de băncile centrale naţionale în cazul în care o contrapartidă nu decontează suma pe care s-a angajat să o ramburseze la data rambursării anticipate. Orientarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este disponibilă pe website‑ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Aderarea BCE la Carta Comitetului de supraveghere reglementară pentru Sistemul identificatorului internaţional al entităţilor juridice

BCE şi alte bănci centrale, autorităţi şi organisme de reglementare interesate au fost invitate de preşedintele Comitetului de stabilitate financiară să adere la Carta Comitetului de supraveghere reglementară, aprobată în luna noiembrie 2012 de miniştrii finanţelor şi de guvernatorii băncilor centrale din G20. La data de 4 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat propunerea ca BCE să adere la Carta Comitetului de supraveghere reglementară pentru Sistemul identificatorului internaţional al entităţilor juridice. Comitetului de supraveghere reglementară îi va reveni responsabilitatea finală pentru guvernanţa Sistemului identificatorului internaţional al entităţilor juridice, care a fost identificat ca fiind una dintre iniţiativele de sporire a transparenţei pieţei financiare, în urma crizei financiare mondiale.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Contribuţia Eurosistemului la documentul de consultare al Comisiei Europene privind Raportul Liikanen

La data de 23 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la documentul de consultare al Comisiei Europene privind raportul publicat la data de 2 octombrie 2012 de Grupul de experţi la nivel înalt privind reformarea structurii sectorului bancar din UE, care a fost prezidat de Erkki Liikanen. Contribuţia Eurosistemului este disponibilă pe website‑ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la cerinţele privind rezervele minime obligatorii ale Lietuvos bankas aplicabile instituţiilor de credit

La data de 21 decembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2012/110, la solicitarea Lietuvos bankas.

Avizul BCE cu privire la noi măsuri privind registrul creditelor din Irlanda

La data de 21 decembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2012/111, la solicitarea ministrului finanţelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la cadrul de supraveghere al pieţei financiare din Polonia

La data de 4 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/1, la solicitarea Parlamentului polonez.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistenţă financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro

La data de 7 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/2, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la intervenţia timpurie, restructurarea şi soluţionarea situaţiilor de criză în cazul instituţiilor de credit din Spania

La data de 9 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/3, la solicitarea subsecretarului Ministerului Afacerilor Economice şi Competitivităţii din Spania.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a UE referitoare la OPCVM, în ceea ce priveşte funcţiile de depozitar, politicile de remunerare şi sancţiunile

La data de 11 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/4, la solicitarea Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la cooperativele de credit din Polonia

La data de 14 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul  CON/2013/5, la solicitarea Parlamentului polonez.

Guvernanţa corporativă

Decizia BCE de stabilire a cadrului pentru infrastructura cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale

La data de 11 ianuarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2013/1 de stabilire a cadrului pentru infrastructura cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Proiectul privind infrastructura cu cheie publică pentru SEBC, care va fi dezvoltat, găzduit şi operat de Banco de España, urmăreşte să sprijine Eurosistemul/SEBC în îndeplinirea misiunilor acestora, pe baza unor servicii avansate de securitate a informaţiilor, precum o autentificare solidă, semnături electronice şi criptare, prin utilizarea de certificate electronice. Decizia va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media