European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar 2013

Markedsoperationer

Ad hoc-gennemgang af fortegnelsen over godkendte, ikke-regulerede markeder og udstedere klassificeret som agencies

Den 17. januar 2013 foretog Styrelsesrådet en ad hoc-gennemgang af fortegnelsen over godkendte, ikke-regulerede markeder for Eurosystemets pengepolitiske operationer til efterretning og besluttede, at GEM (Global Exchange Market) skulle tilføjes fortegnelsen. Styrelsesrådet godkendte endvidere, at Erste Abwicklungsanstalt (EAA) og den europæiske stabilitetsmekanisme ESM klassificeres som anerkendte agencies. Gældsinstrumenter udstedt af disse enheder falder således ind under likviditetskategori II af aktiver, der er godkendt til Eurosystemets kreditoperationer. Den godkendte og ajourførte fortegnelse over ikke-regulerede markeder findes på ECB's websted.

Førtidig tilbagebetaling af beløb tildelt i forbindelse med langfristede markedsoperationer

Den 23. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2013/2 om ændring af retningslinje ECB/2012/18 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed. Retningslinjen præciserer, hvilken procedure der skal følges af modparterne, når de inden udløb vil tilbagebetale det beløb, som er blevet dem tildelt i forbindelse med en langfristet markedsoperation med en løbetid på 3 år, samt de procedurer, som skal følges af de nationale centralbanker, når en modpart ikke betaler det beløb, som denne forpligtede sig til at tilbagebetale på datoen for førtidig tilbagebetaling. Retningslinjen findes på ECB's websted og vil senere blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

ECB tiltræder Charter of the Regulatory Oversight Committee for the Global Legal Entity Identifier (LEI) System

Formanden for Rådet for Finansiel Stabilitet har opfordret ECB og andre interesserede centralbanker, myndigheder og tilsyn til at tiltræde Regulatory Oversight Committee (ROC) Charter, som G20-landenes finansministre og centralbankchefer underskrev i november 2012. Den 4. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet forslaget om ECB's tiltrædelse af LEI ROC-chartret. ROC får det endelig ansvar for at lede Global LEI System, som er et af de initiativer, der tages i kølvandet på den globale finansielle krise med det formål at øge gennemsigtigheden på de finansielle markeder.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissions høringsdokument om Liikanen-rapporten

Den 23. januar 2013 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets svar på Europa-Kommissionens høringsdokument om rapporten offentliggjort den 2. oktober 2012 fra højniveauekspertgruppen om strukturen i EU's banksektor, der havde Erkki Liikanen som formand. Eurosystemets bidrag findes på ECB’s websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om Lietuvos bankas reservekrav for kreditinstitutter

Den 21. december 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/110 på anmodning af Lietuvos bankas.

ECB's udtalelse om foranstaltninger vedrørende et nyt kreditregister i Irland

Den 21. december 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/111 på anmodning af den irske finansminister.

ECB's udtalelse om rammerne for det polske tilsyn med det finansielle marked

Den 4. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/1 på anmodning af det polske parlament.

ECB's udtalelse om et forslag til Rådets forordning om indførelse af en facilitet for finansiel støtte til medlemsstater, der ikke har euroen som valuta.

Den 7. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/2 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om tidlig indgriben, rekonstruktion og afvikling af kreditinstitutter i Spanien

Den 9. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/3 på anmodning af statssekretæren i det spanske ministerium for økonomiske anliggender og konkurrenceevne.

ECB's udtalelse om et forslag til et EU-direktiv om investeringsinstitutter (UCITS) for så vidt angår depositarer, aflønningspolitik og sanktioner

Den 11. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/4 på anmodning af Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om kreditforeninger i Polen

Den 14. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2013/5 på anmodning af det polske parlament.

Corporate governance

ECB's afgørelse om rammerne for en Public Key-infrastruktur for Det Europæiske System af Centralbanker

Den 11. januar 2013 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2013/1 om rammerne for en Public Key-infrastruktur (PKI) for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). ESCB-PKI-projektet bliver udarbejdet, får hjemsted i og bliver drevet af Banco de España. Projektets formål er at understøtte Eurosystemet og ESCB i udførelsen af deres opgaver baseret på avancerede sikkerhedsinformationstjenester, som fx sikker autentificering, elektroniske signaturer og kryptering ved hjælp af elektroniske certifikater. Udtalelsen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt