European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2013. január

Piaci műveletek

Az elfogadható szabályozatlan piacok és a megbízottnak nyilvánított piacok körének eseti felülvizsgálata

2013. január 17-én a Kormányzótanács foglalkozott az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben elfogadható szabályozatlan piacok körének eseti felülvizsgálatával, és döntött a Global Exchange Market (GEM) ezen piacok közé való felvételéről. A testület továbbá jóváhagyta az Erste Abwicklungsanstalt (EAA) és az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) elismert megbízottként való nyilvántartását. A döntés értelmében az említett két jogi személy által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok az eurorendszer hitelműveletei céljára elfogadható eszközök II. likviditási kategóriájába kerültek. Az EKB által elfogadott szabályozatlan piacok aktualizált felsorolása a bank weboldalán olvasható.

A hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekben elosztott összegek korai visszafizetése

A Kormányzótanács 2013. január 23-án elfogadta az EKB/2013/2 iránymutatást, amely az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/18 iránymutatást módosítja. Az iránymutatásban pontosítják a műveleti partnerek által alkalmazandó eljárást abban az esetben, amikor korábban kívánják visszafizetni a hároméves, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet során felvett összegeket. Emellett a nemzeti központi bankok számára előírt eljárásokat is pontosítják, amelyek akkor követendők, ha a partnerek nem fizetik vissza a korai visszafizetésre megjelölt időpontban a vállalt összeget. Az iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelenik meg, továbbá az EKB weboldalán is olvasható.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Az EKB felvétele a jogi személyeket azonosító globális rendszer (LEI) szabályozói felvigyázói bizottságának chartájába

A Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) elnöke meghívta az EKB-t és más érdekelt központi bankokat, szerveket és szabályozókat, hogy csatlakozzanak a szabályozói felvigyázói bizottság (ROC) chartájához, amelyet a G20-ak pénzügyminiszterei és központi banki elnökei 2012 novemberében hagytak jóvá. A Kormányzótanács 2013. január 4-én elfogadta az EKB-nak a LEI ROC chartájába való felvételére irányuló javaslatot. A ROC-ot terheli a végső felelősség a globális LEI rendszer irányításáért, amely a pénzügyi világválság nyomán a pénzügyi piaci transzparencia javításáért született fontos kezdeményezések egyike.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

Az eurorendszer hozzászólása a Liikanen-jelentésről szóló európai bizottsági konzultációs anyaghoz

A Kormányzótanács 2013. január 23-án jóváhagyta az eurorendszernek az Európai Bizottság konzultációs anyagára adott válaszát. A dokumentum az Erkki Liikanen elnöklete alatt álló magas szintű szakértői csoport 2012. október 2-án kiadott jelentéséről szól, amely az EU bankrendszerének szerkezeti átalakításával foglalkozik. Az eurorendszer hozzászólása az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a Lietuvos bankas által a hitelintézetekre szabott tartalékolási kötelezettségről 

A Kormányzótanács 2012. december 21-én elfogadta a CON/2012/110 véleményt, amelyet a Lietuvos bankas felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az írországi új hitel-nyilvántartási intézkedésekről

A Kormányzótanács 2012. december 21-én elfogadta a CON/2012/111 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a lengyel pénzügyi piac felügyeletének keretrendszeréről

2013. január 4-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/1 véleményt, amelyet a lengyel parlament felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a nem euroövezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

2013. január 7-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/2 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére adott ki.

Vélemény a korai beavatkozásról, a hitelintézetek szerkezetátalakításáról és szanálásáról Spanyolországban

2013. január 9-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/3 véleményt, amelyet a spanyol gazdasági és versenyképességi minisztérium államtitkárának kérésére bocsátott ki.

Vélemény az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) letétkezelői funkcióiról, javadalmazási politikáiról és szankcióiról szóló EU irányelv iránti javaslatról

2013. január 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/4 véleményt, amelyet az Európai Parlament felkérésére adott ki.

Vélemény a lengyelországi szövetkezeti hitelintézetekről

2013. január 14-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/5 véleményt, amelyet a lengyel parlament felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB határozata a Központi Bankok Európai Rendszere nyilvános kulcsú infrastruktúrája (PKI) keretrendszerének meghatározásáról

A Kormányzótanács 2013. január 11-én elfogadta az EKB/2013/1 határozatot, amelyben meghatározta a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) nyilvános kulcsú infrastruktúrájának keretrendszerét. A Banco de España berkein belül fejlesztendő és általa irányítandó KBER-PKI projekt célja, hogy fejlett informatikai biztonsági szolgálatok – úgymint az elektronikus igazolásokat alkalmazó magas szintű felhasználóazonosítás, elektronikus aláírás és titkosítás – alkalmazásával támogassák az eurorendszer, illetve a KBER feladatainak ellátását. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok