European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2013

Tržne operacije

Priložnostni pregled seznama sprejemljivih neorganiziranih trgov in izdajateljev, klasificiranih kot agencije

Svet ECB je 17. januarja 2013 obravnaval priložnostni pregled seznama neorganiziranih trgov, ki so sprejemljivi za Eurosistemove operacije denarne politike, in sklenil, da se na seznam doda trg Global Exchange Market (GEM). Odobril je tudi razvrstitev Erste Abwicklungsanstalt (EAA) in Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) med agencije. Dolžniški instrumenti, ki jih izdajo ti subjekti, spadajo v likvidnostno kategorijo II primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev v kreditnih operacijah Eurosistema. Posodobljen seznam neorganiziranih trgov, ki jih ECB sprejema, je objavljen na spletni strani ECB.

Predčasno odplačilo zneskov, dodeljenih v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 23. januarja 2013 sprejel Smernico ECB/2013/2 o spremembi Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja. V smernici je pojasnjen postopek za nasprotne stranke, ko nameravajo predčasno odplačati znesek, ki jim je bil dodeljen v okviru triletnih operacij refinanciranja, ter postopki za nacionalne centralne banke, če nasprotna stranka na datum predčasnega odplačila ne poravna zneska, ki ga je napovedala. Smernica bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Pristop ECB k listini Odbora za regulativni pregled svetovnega sistema identifikatorjev pravnih oseb

Predsednik Odbora za finančno stabilnost (FSB) je ECB in druge zainteresirane centralne banke, organe oblasti in regulatorje povabil, da sprejmejo listino Odbora za regulativni pregled ( Regulatory Oversight Committee, ROC), ki so jo finančni ministri in guvernerji centralnih bank skupine G20 sprejeli novembra 2012. Svet ECB je 4. januarja 2013 odobril predlog, da ECB listino sprejme. Odbor bo imel končno odgovornost za upravljanje svetovnega sistema identifikatorjev pravnih oseb, ki je bil sprejet kot ena od pobud za večjo preglednost finančnega trga v obdobju po svetovni finančni krizi.

Finančna stabilnost in nadzor

Prispevek Eurosistema k posvetovanju Evropske komisije o Liikanenovem poročilu

Svet ECB je 23. januarja 2013 odobril odgovor Eurosistema na posvetovanje Evropske komisije o poročilu, ki ga je 2. oktobra 2012 objavila skupina strokovnjakov na visoki ravni pod predsedstvom Erkkija Liiikanena, o strukturnih reformah bančnega sektorja v EU. Prispevek Eurosistema je objavljen na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o zahtevah Lietuvos bankas glede obveznih rezerv za kreditne institucije

Svet ECB je 21. decembra 2012 mnenje CON/2012/110 sprejel na zahtevo Lietuvos bankas.

Mnenje ECB o novih ukrepih glede kreditnega registra na Irskem

Svet ECB je 21. decembra 2012 mnenje CON/2012/111 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Mnenje ECB o okviru za nadzor poljskega finančnega trga

Svet ECB je 4. januarja 2013 mnenje CON/2013/1 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje finančne pomoči državam članicam, katerih valuta ni euro

Svet ECB je 7. januarja 2013 mnenje CON/2013/2 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o zgodnjem posredovanju, prestrukturiranju in reševanju kreditnih institucij v Španiji

Svet ECB je 9. januarja 2013 mnenje CON/2013/3 sprejel na zahtevo podsekretarja španskega ministrstva za gospodarske zadeve in konkurenčnost.

Mnenje ECB o predlogu direktive EU v zvezi z KNPVP, kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije

Svet ECB je 11. januarja 2013 mnenje CON/2013/4 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o kreditnih zadrugah na Poljskem

Svet ECB je 14. januarja 2013 mnenje CON/2013/5 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta.

Upravljanje in vodenje

Sklep ECB o vzpostavitvi okvira za infrastrukturo javnih ključev v Evropskem sistemu centralnih bank

Svet ECB je 11. januarja 2013 sprejel Sklep ECB/2013/1 o določitvi okvira za infrastrukturo javnih ključev v Evropskem sistemu centralnih bank. Cilj projekta, ki ga bo razvila, vzdrževala in upravljala centralna banka Banco de España, je podpreti izvajanje nalog Eurosistema/ESCB na osnovi najsodobnejših storitev za varnost informacij, kot so strogo preverjanje pristnosti, elektronski podpisi in šifriranje z uporabo elektronskih certifikatov. Sklep bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije