European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2013 m. sausio mėn.

Rinkos operacijos

Priimtinų nereguliuojamų rinkų ir emitentų, klasifikuojamų kaip agentūros, sąrašo specialus atnaujinimas

2013 m. sausio 17 d. Valdančioji taryba atkreipė dėmesį į Eurosistemos pinigų politikos operacijoms priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašo specialų atnaujinimą ir nusprendė į sąrašą įtraukti Global Exchange Market GEM. Be to, Valdančioji taryba pritarė Erste Abwicklungsanstalt (EAA) ir Europos stabilumo mechanizmo priskyrimui agentūrų kategorijai. Šių subjektų išleistos skolos priemonės bus priskirtos Eurosistemos kredito operacijoms tinkamo turto II likvidumo kategorijai. Atnaujintas ECB priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Pagal ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas paskirstytų sumų išankstinio grąžinimo

2013 m. sausio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2013/2, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu. Gairėse paaiškinta procedūra, kurios turi laikytis sandorio šalys, kai jos ketina anksčiau laiko grąžinti pagal trejų metų ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas joms paskirstytas sumas ir procedūra, kurios turi laikytis nacionaliniai centriniai bankai, kai sandorio šalis negrąžina sumos, kurią ji buvo įsipareigojusi grąžinti anksčiau laiko. Gairės bus paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB prisijungimas prie reguliavimo priežiūros komiteto chartijos dėl pasaulinės juridinio asmens identifikatoriaus (angl. LEI) sistemos (angl. Charter of the Regulatory Oversight Committee for the Global Legal Entity Identifier (LEI) System)

Finansinio stabilumo valdybos pirmininkas paragino ECB ir kitus suinteresuotus centrinius bankus, valdžios institucijas ir priežiūros institucijas prisijungti prie reguliavimo priežiūros komiteto chartijos, kurią 2012 m. lapkričio mėn. patvirtino G20 šalių finansų ministrai ir centrinių bankų valdytojai. 2013 m. sausio 4 d. Valdančioji taryba pritarė pasiūlymui, kad ECB prisijungtų prie reguliavimo priežiūros komiteto chartijos dėl juridinio asmens identifikatoriaus. Reguliavimo priežiūros komitetui teks visa atsakomybė už pasaulinės juridinio asmens identifikatoriaus sistemos valdymą. Ši sistema – tai vienas iš būdų padidinti finansų rinkų skaidrumą po pasaulinės finansų krizės.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Eurosistemos atsakymas į Europos Komisijos parengtą konsultacijos dokumentą dėl Liikanen ataskaitos

2013 m. sausio 23 d. Valdančioji taryba pritarė Eurosistemos atsakymui į Europos Komisijos konsultacijos dokumentą dėl 2013 m. spalio 2 d. aukšto lygio ekspertų grupės, kuriai pirmininkavo Erkki Liikanen, paskelbtos ataskaitos apie ES bankų sektoriaus struktūros reformavimą. Eurosistemos atsakymas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Lietuvos banko taikomų kredito įstaigų privalomųjų atsargų reikalavimų

2012 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/110 Lietuvos banko prašymu.

ECB nuomonė dėl naujų kredito registro priemonių Airijoje

2012 m. gruodžio 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/111 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos Lenkijoje

2013 m. sausio 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/1 Lenkijos parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinės paramos teikimo valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, priemonė

2013 m. sausio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/2 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo, restruktūrizavimo ir kredito įstaigų problemų sprendimo Ispanijoje

2013 m. sausio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/3 Ispanijos ekonomikos reikalų ir konkurencingumo ministerijos valstybės sekretoriaus prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl ES direktyvos, susijusios su KIPVPS depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis

2013 m. sausio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/4 Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito unijų Lenkijoje

2013 m. sausio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2013/5 Lenkijos parlamento prašymu.

Bendrasis valdymas

ECB sprendimas, kuriuo nustatoma Europos centrinių bankų sistemos viešojo rakto infrastruktūros sistema

2013 m. sausio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2013/1, kuriuo nustatoma Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) viešojo rakto infrastruktūros sistema. ECBS viešojo rakto infrastruktūros projekto, kurį išplėtos, administruos ir valdys Banco de España, tikslas – padėti Eurosistemai ir ECBS vykdyti jų uždavinius pažangių informacijos saugumo paslaugų, tokių kaip griežtas autentiškumo nustatymas, elektroniniai parašai ir kodavimas naudojant skaitmeninius sertifikatus, pagalba. Sprendimas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai