European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

September 2011

Externá komunikácia

Vyhlásenie ku kľúčovým otázkam eurozóny

Dňa 7. augusta 2011 Rada guvernérov vydala vyhlásenie k otázkam, ktoré považuje pre eurozónu za mimoriadne dôležité. Vyhlásenie je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Vyhlásenie o rozhodnutí Swiss National Bank o výmennom kurze švajčiarskeho franku voči euru

Dňa 6. septembra 2011 Rada guvernérov vzala na vedomie jednostranné rozhodnutie Swiss National Bank o výmennom kurze švajčiarskeho franku voči euru. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Predĺženie swapovej dohody s Bank of England

Dňa 25. augusta 2011 Rada guvernérov v koordinácii s Bank of England oznámila, že swapová dohoda, ktorú tieto dve centrálne banky uzavreli 17. decembra 2010, sa predĺži do 28. septembra 2012. Dohoda pôvodne platila do konca septembra 2011. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Dodatočné operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch určené na koniec roka

Dňa 14. septembra 2011 Rada guvernérov v koordinácii s Federálnym rezervným systémom, Bank of England, Bank of Japan a so Swiss National Bank rozhodla o troch operáciách na dodanie likvidity v amerických dolároch so splatnosťou približne tri mesiace, ktoré sa budú realizovať koncom roka popri týždenných operáciách v amerických dolároch so splatnosťou sedem dní. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Aktualizácia Všeobecnej dokumentácie ECB

Dňa 20. septembra 2011 Rada guvernérov schválila novú verziu dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ a prijala usmernenie ECB/2011/14 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému. Táto verzia Všeobecnej dokumentácie obsahuje všetky zmeny a doplnenia od jej poslednej aktualizácie. Usmernenie ECB/2011/14 sa bude uplatňovať od 1. januára 2012 a bude zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB. Súvisiaca tlačová správa bude k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Komplexné hodnotenie systému EURO 1

Dňa 11. augusta 2011 Rada guvernérov schválila závery komplexného hodnotenia systému EURO 1 (platobný systém súkromného sektora pre jednorazové domáce a cezhraničné platby v eurách medzi bankami pôsobiacimi v EÚ) podľa zásad Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy. Hodnotenie bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam slovinského zákona o predchádzaní omeškaným platbám

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 5. augusta 2011 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2011/61).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam poľského právneho rámca platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 5. augusta 2011 na žiadosť poľského ministerstva financií (CON/2011/62).

Stanovisko ECB k zavedeniu súhrnných účtov do poľského právneho rámca pre zúčtovacie systémy a systémy vyrovnania

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 17. augusta 2011 na žiadosť poľského ministerstva financií (CON/2011/63).

Stanovisko ECB k ochrane proti falšovaniu peňazí a k zachovaniu kvality hotovostného obehu v Belgicku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 18. augusta 2011 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konajúcej v mene belgického ministerstva financií (CON/2011/64).

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o vydávaní euromincí a k návrhu nariadenia o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 23. augusta 2011 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (CON/2011/65).

Stanovisko ECB k osobitnému odvodu finančných inštitúcií vykonávajúcich činnosť v Slovenskej republike

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 23. augusta 2011 na žiadosť slovenského ministerstva financií (CON/2011/66).

Stavisko ECB k požiadavkám na zodpovedné poskytovanie úverov úverovými inštitúciami v Litve

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 26. augusta 2011 na žiadosť Lietuvos bankas (CON/2011/67).

Stanovisko ECB k ratifikácii Dodatku k Článkom Dohody o Medzinárodnom menovom fonde Talianskom a k zvýšeniu kvóty Talianska

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 7. septembra 2011 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií (CON/2011/68).

Stanovisko ECB k novým opatreniam na posilnenie finančného dohľadu a zlepšenie vynútiteľnosti finančnej legislatívy v Írsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 9. septembra 2011 na žiadosť írskeho ministerstva financií (CON/2011/69).

Stanovisko ECB k súhlasu, ktorý je potrebný na výkon funkcie člena dozornej rady banky v Slovinsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 9. septembra 2011 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2011/70).

Stanovisko ECB ku kategóriám sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení viesť účty zaknihovaných cenných papierov v cudzej mene alebo v zúčtovacej jednotke v Belgicku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 15. septembra 2011 na žiadosť belgického ministerstva financií (CON/2011/71).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam režimu riešenia problémov úverových inštitúcií v Grécku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 19. septembra 2011 na žiadosť gréckeho ministerstva financií (CON/2011/72)

Štatistika

Právne predpisy ECB o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií

Dňa 25. augusta 2011 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2011/12, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2008/32 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií, a usmernenie ECB/2011/13, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov. Obidva dokumenty boli zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ 3. septembra 2011 a sú k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Odporúčanie ECB o externých audítoroch Banco de Portugal

Dňa 25. augusta 2011 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2011/11 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banco de Portugal na finančné roky 2011 – 2016. Odporúčanie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku EÚ 2. septembra 2011 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Predseda Rozpočtového výboru ECB (BUCOM)

Dňa 8. augusta 2011 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Josého Luisa Malo de Molinu (generálny riaditeľ útvaru ekonomiky, štatistiky a výskumu v Banco de España) za predsedu BUCOM. Jeho funkčné obdobie predsedu BUCOM sa skončí 31. augusta 2013, t. j. v deň, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov ostatných výborov Eurosystému/ESCB, ktorých Rada guvernérov vymenovala do ich funkcií na trojročné obdobie 22. júla 2010.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá