Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2011. szeptember

Külső közlemények

Nyilatkozat az euroövezet legfontosabb feladatairól

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa 2011. augusztus 7-én nyilatkozatot tett közzé azokról a kérdésekről, amelyek véleménye szerint az euroövezetben jelenleg igen fontos szerepet játszanak. A nyilatkozat a bank weboldalán olvasható.

A Svájci Nemzeti Banknak a svájci frank euróval szembeni árfolyamáról hozott döntéséről tett nyilatkozat

A Kormányzótanács 2011. szeptember 6-án konstatálta a Svájci Nemzeti Banknak a svájci frank euróval szembeni árfolyamára vonatkozó egyoldalú döntését. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Piaci műveletek

A Bank of Englanddel kötött swapkonstrukció megállapodás meghosszabbítása

A Kormányzótanács a Bank of Englanddel egyeztetve 2011. augusztus 25-én bejelentette, hogy 2012. szeptember 28-ig meghosszabbítja a két bank 2010. december 17-én kötött likviditási cseremegállapodását (swapkonstrukció). A megállapodás hatálya eredetileg 2011 szeptemberének végén járt volna le. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

További likviditásnyújtó USA-dollár műveletek az év végi időszakra

A Kormányzótanács a Fed Tartalékbankrendszerrel, a Bank of Englanddel, a Bank of Japannel és a Svájci Nemzeti Bankkal egyeztetve 2011. szeptember 14-én határozatot hozott, hogy a hétnapos lejáratú, heti gyakoriságú dollárműveleteken kívül három USA-dollár-alapú likviditásnyújtó műveletet is lebonyolít. A megközelítőleg három hónapos lejáratú műveletek az év végi időszakot takarják. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Az EKB Általános dokumentációjának aktualizálása

A Kormányzótanács 2011. szeptember 20-án elfogadta „Az euroövezet monetáris politikájának végrehajtása: az eurorendszer monetáris politikai eszközeinek és eljárásainak általános dokumentációja” című dokumentum új változatát, valamint az EKB/2011/14 iránymutatást az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól. A mostani változat magában foglalja a legutóbbi átdolgozás óta tett módosításokat. Az EKB/2011/14 iránymutatás 2012. január 1-jétől lép hatályba, és az EU Hivatalos Lapjában, valamint a bank weboldalán jelenik meg. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán jelenik meg.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Az EURO1 átfogó felvigyázói értékelése

A Kormányzótanács 2011. augusztus 11-én a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága által felállított alapelvek figyelembevételével jóváhagyta az EURO1 felvigyázói vizsgálatának végkövetkeztetéseit. Az EURO1 a magánszektor fizetési rendszere, amelynek feladata az EU-ban a bankközi, euroalapú, belföldi és határon átnyúló egyszeri fizetési tranzakcióik elszámolása. Az értékelés eredményei hamarosan olvashatók lesznek az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a fizetési késedelmek megelőzéséről szóló szlovén törvény módosításáról

2011. augusztus 5-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/61), amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Vélemény a fizetési rendszerek, valamint az elszámolási és kiegyenlítési rendszerek jogszabályi keretének módosításáról Lengyelországban

2011. augusztus 5-én a Kormányzótanács elfogadta a lengyel pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/62).

Vélemény a gyűjtőszámláknak a lengyel elszámolási és teljesítési rendszerek jogi keretfeltételeibe való bevezetéséről

2011. augusztus 17-én a Kormányzótanács elfogadta a lengyel pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/63).

Vélemény a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségének megőrzéséről Belgiumban

2011. augusztus 18-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/64), amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére fogalmazott meg.

Vélemény az euroérmék kibocsátásáról szóló rendelet iránti javaslatról és a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló rendelet iránti javaslatról

2011. augusztus 23-án a Kormányzótanács elfogadta az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának felkérésére megfogalmazott fenti véleményt (CON/2011/65).

Vélemény a Szlovákiában működő pénzügyi intézményekre kivetett különadóról

2011. augusztus 23-án a Kormányzótanács elfogadta a szlovák pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/66).

Vélemény a felelős hitelezés hitelintézetekre vonatkozó követelményeiről

2011. augusztus 26-án a Kormányzótanács elfogadta a Lietuvos bankas felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/67).

Vélemény a Nemzetközi Valutaalap megállapodás cikkeinek módosítása és a kvótaemelkedés Olaszország általi ratifikálásáról

2011. szeptember 7-én a Kormányzótanács elfogadta az olasz Gazdasági és Pénzügyminisztérium felkérésére kiadott véleményt (CON/2011/68).

Vélemény a pénzügyi szabályozás felügyeletének és végrehajtásának erősítéséről szóló új intézkedésekről Írországban

2011. szeptember 9-én a Kormányzótanács elfogadta az ír pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/69).

Vélemény a bankok felügyelő bizottságában való részvétel engedélyezéséről Szlovéniában

2011. szeptember 9-én a Kormányzótanács elfogadta a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére megfogalmazott fenti véleményt (CON/2011/70).

Vélemény a devizában vagy számlatételként denominált, dematerializált értékpapír-számlák kezelésére jogosult közvetítők kategóriáiról Belgiumban

A Kormányzótanács 2011. szeptember 15-én elfogadta a belga pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/71).

Vélemény a hitelintézetekre vonatkozó görög mentőcsomagról

2011. szeptember 19-én a Kormányzótanács elfogadta a görög pénzügyminisztérium felkérésére megfogalmazott fenti véleményt (CON/2011/72).

Statisztika

Az EKB által hozott jogszabályok a monetáris pénzügyi intézmények szektorának mérlegéről

A Kormányzótanács 2011. augusztus 25-én elfogadta a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló (EKB/2008/32) rendeletet módosító EKB/2011/12 rendeletet, valamint a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról szóló EKB/2007/9 iránymutatást módosító EKB/2011/13 iránymutatást. Mindkét jogszabály az EU Hivatalos Lapjának 2011. szeptember 3-i számában jelent meg, továbbá az EKB weboldalán is olvasható.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról

2011. augusztus 25-én a Kormányzótanács ajánlást fogadott el az Európai Unió Tanácsa számára az Banco de Portugal 2011–16-os időszakban alkalmazandó külső könyvvizsgálóiról (EKB/2011/11). Az ajánlás az EU Hivatalos Lapjában jelent meg 2011. szeptember 2-án, és az EKB weboldalán is olvasható.

Az EKB Költségvetési Bizottsága (BUCOM) elnökének kinevezése

A Kormányzótanács 2011. augusztus 8-án kinevezte Malo de Molinát (a Banco de España Közgazdasági, Statisztikai és Kutatási főigazgatóját) a BUCOM élére. A döntés azonnali hatállyal életbe lépett. A BUCOM új elnökének megbízatása 2013. augusztus 31-én jár le, tehát egy időben a Kormányzótanács által 2010. július 22-én három évre kinevezett eurorendszer/KBER-beli bizottsági elnökök mandátumával.

Médiakapcsolatok