Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2011. szeptember

Külső közlemények

Nyilatkozat az euroövezet legfontosabb feladatairól

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa 2011. augusztus 7-én nyilatkozatot tett közzé azokról a kérdésekről, amelyek véleménye szerint az euroövezetben jelenleg igen fontos szerepet játszanak. A nyilatkozat a bank weboldalán olvasható.

A Svájci Nemzeti Banknak a svájci frank euróval szembeni árfolyamáról hozott döntéséről tett nyilatkozat

A Kormányzótanács 2011. szeptember 6-án konstatálta a Svájci Nemzeti Banknak a svájci frank euróval szembeni árfolyamára vonatkozó egyoldalú döntését. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Piaci műveletek

A Bank of Englanddel kötött swapkonstrukció megállapodás meghosszabbítása

A Kormányzótanács a Bank of Englanddel egyeztetve 2011. augusztus 25-én bejelentette, hogy 2012. szeptember 28-ig meghosszabbítja a két bank 2010. december 17-én kötött likviditási cseremegállapodását (swapkonstrukció). A megállapodás hatálya eredetileg 2011 szeptemberének végén járt volna le. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

További likviditásnyújtó USA-dollár műveletek az év végi időszakra

A Kormányzótanács a Fed Tartalékbankrendszerrel, a Bank of Englanddel, a Bank of Japannel és a Svájci Nemzeti Bankkal egyeztetve 2011. szeptember 14-én határozatot hozott, hogy a hétnapos lejáratú, heti gyakoriságú dollárműveleteken kívül három USA-dollár-alapú likviditásnyújtó műveletet is lebonyolít. A megközelítőleg három hónapos lejáratú műveletek az év végi időszakot takarják. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Az EKB Általános dokumentációjának aktualizálása

A Kormányzótanács 2011. szeptember 20-án elfogadta „Az euroövezet monetáris politikájának végrehajtása: az eurorendszer monetáris politikai eszközeinek és eljárásainak általános dokumentációja” című dokumentum új változatát, valamint az EKB/2011/14 iránymutatást az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól. A mostani változat magában foglalja a legutóbbi átdolgozás óta tett módosításokat. Az EKB/2011/14 iránymutatás 2012. január 1-jétől lép hatályba, és az EU Hivatalos Lapjában, valamint a bank weboldalán jelenik meg. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán jelenik meg.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Az EURO1 átfogó felvigyázói értékelése

A Kormányzótanács 2011. augusztus 11-én a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága által felállított alapelvek figyelembevételével jóváhagyta az EURO1 felvigyázói vizsgálatának végkövetkeztetéseit. Az EURO1 a magánszektor fizetési rendszere, amelynek feladata az EU-ban a bankközi, euroalapú, belföldi és határon átnyúló egyszeri fizetési tranzakcióik elszámolása. Az értékelés eredményei hamarosan olvashatók lesznek az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a fizetési késedelmek megelőzéséről szóló szlovén törvény módosításáról

2011. augusztus 5-én a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/61), amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére fogalmazott meg.

Vélemény a fizetési rendszerek, valamint az elszámolási és kiegyenlítési rendszerek jogszabályi keretének módosításáról Lengyelországban

2011. augusztus 5-én a Kormányzótanács elfogadta a lengyel pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/62).

Vélemény a gyűjtőszámláknak a lengyel elszámolási és teljesítési rendszerek jogi keretfeltételeibe való bevezetéséről

2011. augusztus 17-én a Kormányzótanács elfogadta a lengyel pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/63).

Vélemény a hamisítás elleni védelemről és a készpénzforgalom minőségének megőrzéséről Belgiumban

2011. augusztus 18-án a Kormányzótanács elfogadta a fenti véleményt (CON/2011/64), amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére fogalmazott meg.

Vélemény az euroérmék kibocsátásáról szóló rendelet iránti javaslatról és a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló rendelet iránti javaslatról

2011. augusztus 23-án a Kormányzótanács elfogadta az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának felkérésére megfogalmazott fenti véleményt (CON/2011/65).

Vélemény a Szlovákiában működő pénzügyi intézményekre kivetett különadóról

2011. augusztus 23-án a Kormányzótanács elfogadta a szlovák pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/66).

Vélemény a felelős hitelezés hitelintézetekre vonatkozó követelményeiről

2011. augusztus 26-án a Kormányzótanács elfogadta a Lietuvos bankas felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/67).

Vélemény a Nemzetközi Valutaalap megállapodás cikkeinek módosítása és a kvótaemelkedés Olaszország általi ratifikálásáról

2011. szeptember 7-én a Kormányzótanács elfogadta az olasz Gazdasági és Pénzügyminisztérium felkérésére kiadott véleményt (CON/2011/68).

Vélemény a pénzügyi szabályozás felügyeletének és végrehajtásának erősítéséről szóló új intézkedésekről Írországban

2011. szeptember 9-én a Kormányzótanács elfogadta az ír pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/69).

Vélemény a bankok felügyelő bizottságában való részvétel engedélyezéséről Szlovéniában

2011. szeptember 9-én a Kormányzótanács elfogadta a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére megfogalmazott fenti véleményt (CON/2011/70).

Vélemény a devizában vagy számlatételként denominált, dematerializált értékpapír-számlák kezelésére jogosult közvetítők kategóriáiról Belgiumban

A Kormányzótanács 2011. szeptember 15-én elfogadta a belga pénzügyminisztérium felkérésére kiadott fenti véleményt (CON/2011/71).

Vélemény a hitelintézetekre vonatkozó görög mentőcsomagról

2011. szeptember 19-én a Kormányzótanács elfogadta a görög pénzügyminisztérium felkérésére megfogalmazott fenti véleményt (CON/2011/72).

Statisztika

Az EKB által hozott jogszabályok a monetáris pénzügyi intézmények szektorának mérlegéről

A Kormányzótanács 2011. augusztus 25-én elfogadta a monetáris pénzügyi intézményi szektor összevont mérlegéről szóló (EKB/2008/32) rendeletet módosító EKB/2011/12 rendeletet, valamint a pénzügyi intézményekre vonatkozó és a piaci statisztikákról szóló EKB/2007/9 iránymutatást módosító EKB/2011/13 iránymutatást. Mindkét jogszabály az EU Hivatalos Lapjának 2011. szeptember 3-i számában jelent meg, továbbá az EKB weboldalán is olvasható.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása a Banco de Portugal külső könyvvizsgálóiról

2011. augusztus 25-én a Kormányzótanács ajánlást fogadott el az Európai Unió Tanácsa számára az Banco de Portugal 2011–16-os időszakban alkalmazandó külső könyvvizsgálóiról (EKB/2011/11). Az ajánlás az EU Hivatalos Lapjában jelent meg 2011. szeptember 2-án, és az EKB weboldalán is olvasható.

Az EKB Költségvetési Bizottsága (BUCOM) elnökének kinevezése

A Kormányzótanács 2011. augusztus 8-án kinevezte Malo de Molinát (a Banco de España Közgazdasági, Statisztikai és Kutatási főigazgatóját) a BUCOM élére. A döntés azonnali hatállyal életbe lépett. A BUCOM új elnökének megbízatása 2013. augusztus 31-én jár le, tehát egy időben a Kormányzótanács által 2010. július 22-én három évre kinevezett eurorendszer/KBER-beli bizottsági elnökök mandátumával.