Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Septembrie 2011

Comunicare externă

Declaraţie privind aspecte esenţiale pentru zona euro

La data de 7 august 2011, Consiliul guvernatorilor a făcut o declaraţie cu privire la aspecte pe care le consideră de o importanţă capitală pentru zona euro. Declaraţia este disponibilă pe website‑ul BCE.

Declaraţie referitoare la decizia Băncii Naţionale a Elveţiei privind cursul de schimb al francului elveţian faţă de euro

La data de 6 septembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a luat notă de decizia unilaterală adoptată de Banca Naţională a Elveţiei cu privire la cursul de schimb al francului elveţian faţă de euro. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website‑ul BCE.

Operaţiuni de piaţă

Prelungirea acordului privind o facilitate de swap valutar cu Bank of England

La data de 25 august 2011, în coordonare cu Bank of England, Consiliul guvernatorilor a anunţat că acordul de swap valutar destinat furnizării de lichiditate, încheiat de cele două bănci centrale la data de 17 decembrie 2010, va fi prelungit până la 28 septembrie 2012. Termenul de expirare a acestuia era sfârşitul lunii septembrie 2011. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website‑ul BCE.

Efectuarea unor operaţiuni suplimentare de furnizare de lichiditate în dolari SUA la finele anului

La data de 14 septembrie 2011, în coordonare cu Rezervele Federale ale SUA, Bank of England, Banca Japoniei şi Banca Naţională a Elveţiei, Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze la finele anului, pe lângă operaţiunile săptămânale de furnizare de lichiditate în dolari SUA cu scadenţa la şapte zile, alte trei operaţiuni de acest tip cu scadenţa la aproximativ trei luni. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website‑ul BCE.

Actualizarea Documentaţiei generale a BCE

La data de 20 septembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat o nouă versiune a textului „Implementarea politicii monetare în zona euro – documentaţia generală privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului” şi a adoptat Orientarea BCE/2011/14 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului. Această versiune a Documentaţiei generale include toate modificările efectuate de la ultima actualizare. Orientarea BCE/2011/14 se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE. Un comunicat de presă pe această temă va fi disponibil pe website-ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Evaluarea completă a activităţii de supraveghere a EURO1

La data de 11 august 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat concluziile evaluării activităţii de supraveghere a EURO1 – un sistem de plăţi din sectorul privat destinat plăţilor unice naţionale şi transfrontaliere în euro între băncile care îşi desfăşoară activitatea în Uniunea Europeană – în raport cu principiile stabilite de Comitetul pentru sistemele de plăţi şi de decontare. Evaluarea va fi publicată pe website‑ul BCE la momentul potrivit.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la modificarea legii privind prevenirea întârzierii în efectuarea plăţilor în Slovenia

La data de 5 august 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia (CON/2011/61).

Avizul BCE cu privire la modificarea cadrului juridic privind sistemele de plăţi, sistemele de compensare şi de decontare din Polonia

La data de 5 august 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Polonia (CON/2011/62).

Avizul BCE cu privire la introducerea conturilor de tip omnibus în cadrul juridic privind sistemele de compensare şi decontare din Polonia

La data de 17 august 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Polonia (CON/2011/63).

Avizul BCE cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi păstrarea calităţii numerarului aflat în circulaţie în Belgia

La data de 18 august 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acţionat în numele Ministerului Finanţelor din Belgia (CON/2011/64).

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind emiterea de monede euro şi cu privire la o propunere de regulament privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro care urmează să intre în circulaţie

La data de 23 august 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/65).

Avizul BCE cu privire la o contribuţie specială impusă instituţiilor financiare care îşi desfăşoară activitatea în Slovacia

La data de 23 august 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovacia (CON/2011/66).

Avizul BCE cu privire la cerinţele aplicabile instituţiilor de credit pentru desfăşurarea în mod responsabil a activităţii de creditare în Lituania

La data de 26 august 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Lietuvos bankas (CON/2011/67).

Avizul BCE cu privire la ratificarea de către Italia a unei modificări a Statutului Fondului Monetar Internaţional şi a majorării cotei de participare

La data de 7 septembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice şi Finanţelor din Italia (CON/2011/68).

Avizul BCE cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în executare in domeniul reglementării financiare în Irlanda

La data de 9 septembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Irlanda (CON/2011/69).

Avizul BCE cu privire la autorizarea de a participa în consiliile de supraveghere ale băncilor din Slovenia

La data de 9 septembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia (CON/2011/70).

Avizul BCE cu privire la categoriile de intermediari autorizaţi să păstreze conturile pentru titluri de valoare dematerializate exprimate în monedă străină sau unităţi de cont din Belgia

La data de 15 septembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Belgia (CON/2011/71).

Avizul BCE cu privire la sistemul de soluţionare a situaţiilor de criză aplicabil instituţiilor de credit în Grecia

La data de 19 septembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia (CON/2011/72).

Statistică

Dispoziţii juridice ale BCE privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare

La data de 25 august 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2011/12 de modificare a Regulamentului BCE/2008/32 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare şi Orientarea BCE/2011/13 de modificare a Orientării BCE/2007/9 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare, care au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 3 septembrie 2011, fiind disponibile şi pe website‑ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Recomandarea BCE privind auditorii externi ai Banco de Portugal

La data de 25 august 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2011/11 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Banco de Portugal pentru exerciţiile financiare 2011‑2016. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 2 septembrie 2011, fiind disponibilă şi pe website‑ul BCE.

Preşedintele Comitetului pentru buget (Budget Committee – BUCOM) al BCE

La data de 8 august 2011, Consiliul guvernatorilor l‑a numit pe dl Malo de Molina (director general pentru economie, statistică şi cercetare la Banco de España) preşedinte al BUCOM, cu efect imediat. Mandatul de preşedinte al acestuia va înceta la data de 31 august 2013, care va coincide cu data expirării mandatelor celorlalţi preşedinţi ai comitetelor Eurosistemului/SEBC, numiţi de Consiliul guvernatorilor la 22 iulie 2010 pentru o perioadă de trei ani.

Contacte media