Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

September 2011

Ekstern kommunikation

Udtalelse om vigtige forhold for euroområdet

Den 7. august 2011 fremsatte Styrelsesrådet en udtalelse om forhold, som anses for at være af væsentlig betydning for euroområdet. Den kan findes på ECB’s websted.

Udtalelse om den schweiziske centralbanks beslutning om schweizerfrancens kurs over for euroen

Den 6. september 2011 tog Styrelsesrådet den schweiziske centralbanks ensidige beslutning om schweizerfrancens kurs over for euroen til efterretning. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Markedsoperationer

Forlængelse af swapaftale med Bank of England

Den 25. august 2011 annoncerede Styrelsesrådet i samråd med Bank of England, at den likviditetstilførende swapaftale, der blev indgået mellem de to centralbanker den 17. december 2010, ville blive forlænget til den 28. september 2012. Aftalen var planlagt til at skulle udløbe med udgangen af september 2011. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Yderligere likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar frem til årets slutning

Den 14. september 2011 besluttede Styrelsesrådet i samråd med Federal Reserve, Bank of England, Bank of Japan og Swiss National Bank at udføre tre likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar med en løbetid på ca. tre måneder frem til årets slutning udover den ugentlige operation i amerikanske dollar med en løbetid på syv dage. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Ajourføring af ECB’s dokumentationsgrundlag

Den 20. september 2011 godkendte Styrelsesrådet en ny udgave af “Gennemførelse af pengepolitik i euroområdet - dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer” og vedtog retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer. Denne udgave af dokumentationsgrundlaget omfatter alle ændringer siden sidste ajourføring. Retningslinje ECB/2011/14 gælder fra 1. januar 2012 og vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB’s websted. En pressemeddelelse om dette vil blive offentliggjort på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Omfattende vurdering af EURO I

Den 11. august 2011 godkendte Styrelsesrådet konklusionerne af en vurdering af EURO I – et betalingssystem i den private sektor for enkeltstående indenlandske og grænseoverskridende betalinger i euro mellem bankerne i EU – i forhold til de principper, som er fastlagt af Komitéen for betalings- og afviklingssystemer. Vurderingen offentliggøres senere på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om ændringer af slovensk lov om forhindring af for sene betalinger

Den 5. august 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovenske finansministerium (CON/2011/61).

ECB’s udtalelse om ændringer af den polske lovramme for betalingssystemer samt clearing- og afviklingssystemer

Den 5. august 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det polske finansministerium (CON/2011/62).

ECB’s udtalelse om indførelsen af samlekonti i Polens retlige rammer for clearing- og afviklingssystemer

Den 17. august 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det polske finansministerium (CON/2011/63).

ECB’s udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og om sikringen af kvaliteten af kontantomløbet i Belgien

Den 18. august 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den belgiske centralbank på vegne af det belgiske finansministerium (CON/2011/64).

ECB’s udtalelse om et forslag til forordning om udstedelse af euromønter og om et forslag til forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

Den 23. august 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/65).

ECB’s udtalelse om en særlig afgift på finansielle institutter, der driver virksomhed i Slovakiet

Den 23. august 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovakiske finansministerium (CON/2011/66).

ECB’s udtalelse om krav med hensyn til ansvarlige udlån for kreditinstitutter i Litauen

Den 26. august 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Lietuvos bankas (CON/2011/67).

ECB’s udtalelse om Italiens ratifikation af en ændring af Den Internationale Valutafonds vedtægter og om kvoteforhøjelse

Den 7. september 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det italienske økonomi- og erhvervsministerium (CON/2011/68).

ECB’s udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af tilsyn og håndhævelse af finansiel lovgivning i Irland

Den 9. september 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det irske finansministerium (CON/2011/69).

ECB’s udtalelse om tilladelse til at deltage i bankers tilsynsorganer i Slovenien

Den 9. september 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det slovenske finansministerium (CON/2011/70).

ECB’s udtalelse om kategorierne af formidlere, som er bemyndiget til at holde depoter for dematerialiserede værdipapirer denomineret i udenlandsk valuta eller regningsenheder i Belgien

Den 15. september 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det belgiske finansministerium (CON/2011/71).

ECB’s udtalelse om ændringer af den græske afviklingsordning for kreditinstitutter

Den 19. september 2011 vedtog styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det græske finansministerium (CON/2011/72).

Statistik

ECB-retsakter vedrørende MFI-sektorens balance (monetære finansielle institutioner)

Den 25. august 2011 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2011/12 om ændring af forordning ECB/2008/32 om IMF-sektorens balance (monetære finansielle institutioner) og retningslinje ECB/2011/13 om ændring af retningslinje ECB/2007/9 om monetære finansielle institutioner og markedsstatistik, som blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 3. september 2011 og findes på ECB’s websted.

Corporate governance

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Banco de Portugal

Den 25. august 2011 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2011/11 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de Portugal for regnskabsårene 2011-16. Henstillingen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 2. september 2011 og findes på ECB's websted.

Formand for ECB’s Budgetudvalg (BUCOM)

Den 8. august 2011 udnævnte Styrelsesrådet Malo de Molina, generaldirektør for økonomi, statistik og forskning i Banco de España, til formand for BUCOM med øjeblikkelig virkning. Hans embedsperiode som formand for BUCOM slutter den 31. august 2013, således at den falder sammen med udløbet af embedsperioden for de øvrige formænd for Eurosystemet/ESCB-komitéerne, som blev udnævnt af Styrelsesrådet den 22. juli 2010 for en treårig periode.

Medie- og pressehenvendelser