Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. rugsėjis

Informacija visuomenei

Pranešimas dėl euro zonai svarbių klausimų

2011 m. rugpjūčio 7 d. Valdančioji taryba padarė pranešimą dėl klausimų, kuriuos ji laiko itin svarbiais euro zonai. Šis pranešimas paskelbtas ECB svetainėje.

Pranešimas dėl sprendimo, kurį priėmė Šveicarijos nacionalinis bankas dėl Šveicarijos franko keitimo kurso euro atžvilgiu

2011 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo vienašalį sprendimą, kurį priėmė Šveicarijos nacionalinis bankas dėl Šveicarijos franko keitimo kurso euro atžvilgiu. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB svetainėje.

Rinkos operacijos

Apsikeitimo sandorio sutarties su Bank of England pratęsimas

2011 m. rugpjūčio 25 d., bendradarbiaudama su Bank of England, Valdančioji taryba paskelbė, kad likvidumo apsikeitimo sandoris, kurį du centriniai bankai sudarė 2010 m. gruodžio 17 d., bus pratęstas iki 2012 m. rugsėjo 28 d. Sandoris turėjo baigtis 2011 m. rugsėjo pabaigoje. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB svetainėje.

Papildomos likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos, apimančios metų pabaigą

2011 m. rugsėjo 14 d., bendradarbiaudama su Federaline rezervų sistema, Bank of England, Japonijos banku ir Šveicarijos nacionaliniu banku, Valdančioji taryba nusprendė, be kas savaitę atliekamų septynių dienų trukmės operacijų JAV doleriais, atlikti tris apytikriai 3 mėn. trukmės likvidumo didinimo JAV doleriais operacijas, apimančias metų pabaigą. Susijęs pranešimas spaudai paskelbtas ECB svetainėje.

ECB Bendrųjų dokumentų peržiūrėjimas

2011 m. rugsėjo 20 d. Valdančioji taryba patvirtino „The implementation of monetary policy in the euro area – general documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures“ naują versiją ir priėmė Gaires ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų. Į šią Bendrųjų dokumentų versiją įtraukti visi pakeitimai, padaryti po paskutinio atnaujinimo. Gairės ECB/2011/14 bus taikomos nuo 2012 m. sausio 1 d. ir bus paskelbtos ES oficialiajame leidinyje bei ECB svetainėje. Susijęs pranešimas spaudai bus paskelbtas ECB svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

EURO1 išsamus priežiūrinis vertinimas

2011 m. rugpjūčio 11 d. Valdančioji taryba patvirtino EURO1 (privataus sektoriaus mokėjimų sistemos, skirtos vienkartiniams vietiniams ir tarptautiniams mokėjimams eurais tarp ES valstybėse veikiančių bankų) priežiūrinio vertinimo, atlikto pagal Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto nustatytus principus, išvadas. Vertinimas bus netrukus paskelbtas ECB svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Slovėnijos Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo dalinių pakeitimų

2011 m. rugpjūčio 5 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovėnijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/61).

ECB nuomonė dėl mokėjimo sistemų bei kliringo ir atsiskaitymo sistemų Lenkijos teisinio pagrindo dalinių pakeitimų

2011 m. rugpjūčio 5 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lenkijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/62).

ECB nuomonė dėl bendrųjų sąskaitų įtvirtinimo kliringo ir atsiskaitymo sistemų Lenkijos teisės nuostatose

2011 m. rugpjūčio 17 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lenkijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/63).

ECB nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl grynųjų pinigų apyvartos kokybės išlaikymo Belgijoje

2011 m. rugpjūčio 18 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministerijos vardu, prašymu (CON/2011/64).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl eurų monetų leidimo ir dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų

2011 m. rugpjūčio 23 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/65).

ECB nuomonė dėl Slovakijoje veiklą vykdančioms finansinėms institucijoms taikomo specialaus mokesčio

2011 m. rugpjūčio 23 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovakijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/66).

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų atsakingo skolinimo nuostatų Lietuvoje

2011 m. rugpjūčio 26 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lietuvos banko prašymu (CON/2011/67).

ECB nuomonė dėl Italijos atlikto Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties dalinio pakeitimo ratifikavimo ir kvotos padidinimo

2011 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Italijos ekonomikos reikalų ir finansų ministerijos prašymu (CON/2011/68).

ECB nuomonė dėl naujų finansų reglamentavimo priemonių, stiprinančių priežiūrą ir vykdymą, Airijoje

2011 m. rugsėjo 9 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Airijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/69).

ECB nuomonė dėl įgaliojimų dirbti bankų priežiūros valdybose Slovėnijoje

2011 m. rugsėjo 9 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Slovėnijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/70).

ECB nuomonė dėl tarpininkų, kuriems leidžiama valdyti užsienio valiuta arba apskaitos vienetais denominuotų nematerialių vertybinių popierių sąskaitas, kategorijų Belgijoje

2011 m. rugsėjo 15 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Belgijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/71).

ECB nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų

2011 m. rugsėjo 19 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Graikijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/72).

Statistika

ECB teisės aktai dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso

2011 m. rugpjūčio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2011/12, iš dalies pakeičiantį Reglamentą ECB/2008/32 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso, ir Gaires ECB/2011/13, iš dalies pakeičiančias Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos, kurie buvo paskelbti ES oficialiajame leidinyje 2011 m. rugsėjo 3 d. ir kuriuos taip pat galima rasti ECB svetainėje.

Bendrasis valdymas

ECB rekomendacija dėl Banco de Portugal išorės auditorių

2011 m. rugpjūčio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2011/11, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banco de Portugal išorės auditoriaus 2011–2016 finansiniais metais. Rekomendacija paskelbta ES oficialiajame leidinyje 2011 m. rugsėjo 2 d. ir ją taip pat galima rasti ECB svetainėje.

ECB biudžeto komiteto (BUCOM) pirmininkas

2011 m. rugpjūčio 8 d. Valdančioji taryba paskyrė José Luis Malo de Molina ( Banco de España Ekonomikos, statistikos ir tyrimų skyriaus generalinį direktorių) BUCOM pirmininku. Šis sprendimas įsigaliojo nedelsiant. Jo, kaip BUCOM pirmininko, kadencija baigsis 2013 m. rugpjūčio 31 d. kaip ir kitų Eurosistemos / ECBS komitetų pirmininkų, kuriuos Valdančioji taryba paskyrė trijų metų laikotarpiui 2010 m. liepos 22 d., kadencijos.