Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

15. rujna 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 609 301 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 497 161 −1 178
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 231 281 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 265 880 −1 178
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 734 452
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 197 175
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 197 175
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 605 860 39
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 966 20
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 601 850 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 44 19
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 27 188 2 728
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 986 108 −16 853
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 793 209 −17 019
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 192 898 166
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 973 0
9 Ostala imovina 360 213 −2 707
Ukupno imovina 7 135 734 −17 344
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 558 748 −1 779
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 813 216 −28 584
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 223 291 63 900
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 589 893 −92 487
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 31 4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 33 721 −3 765
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 316 104 17 148
  5.1 Opća država 232 050 17 898
  5.2 Ostale obveze 84 054 −750
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 234 231 290
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 805 −126
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 537 400
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 537 400
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 413 0
10 Ostale obveze 266 757 −929
11 Računi revalorizacije 596 961 0
12 Kapital i pričuve 120 242 0
Ukupno obveze 7 135 734 −17 344
Annexes
19 September 2023