Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

15. září 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 301 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 497 161 −1 178
  2.1 Pohledávky za MMF 231 281 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 265 880 −1 178
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 734 452
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 197 175
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 197 175
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 605 860 39
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 966 20
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 601 850 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 44 19
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 188 2 728
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 986 108 −16 853
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 793 209 −17 019
  7.2 Ostatní cenné papíry 192 898 166
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 0
9 Ostatní aktiva 360 213 −2 707
Aktiva celkem 7 135 734 −17 344
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 558 748 −1 779
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 813 216 −28 584
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 223 291 63 900
  2.2 Vkladová facilita 3 589 893 −92 487
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 31 4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 33 721 −3 765
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 316 104 17 148
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 232 050 17 898
  5.2 Ostatní závazky 84 054 −750
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 234 231 290
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 805 −126
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 537 400
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 537 400
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0
10 Ostatní závazky 266 757 −929
11 Účty přecenění 596 961 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 242 0
Pasiva celkem 7 135 734 −17 344
Annexes
19 September 2023