Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

15. september 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.301 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 497.161 −1.178
  2.1 Terjatve do MDS 231.281 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 265.880 −1.178
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.734 452
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.197 175
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.197 175
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 605.860 39
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.966 20
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 601.850 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 44 19
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 27.188 2.728
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.986.108 −16.853
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.793.209 −17.019
  7.2 Drugi vrednostni papirji 192.898 166
8 Javni dolg v eurih 20.973 0
9 Druga sredstva 360.213 −2.707
Skupaj sredstva 7.135.734 −17.344
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.558.748 −1.779
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.813.216 −28.584
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 223.291 63.900
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.589.893 −92.487
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 31 4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.721 −3.765
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 316.104 17.148
  5.1 Sektor država 232.050 17.898
  5.2 Druge obveznosti 84.054 −750
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 234.231 290
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.805 −126
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.537 400
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.537 400
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0
10 Druge obveznosti 266.757 −929
11 Računi prevrednotenja 596.961 0
12 Kapital in rezerve 120.242 0
Skupaj obveznosti 7.135.734 −17.344
Annexes
19 September 2023