Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

15.9.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 609 301 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 497 161 −1 178
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 231 281 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 265 880 −1 178
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 734 452
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 197 175
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 197 175
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 605 860 39
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 966 20
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 601 850 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 44 19
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 188 2 728
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 986 108 −16 853
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 793 209 −17 019
  7.2 Muut arvopaperit 192 898 166
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 973 0
9 Muut saamiset 360 213 −2 707
Vastaavaa yhteensä 7 135 734 −17 344
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 558 748 −1 779
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 813 216 −28 584
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 223 291 63 900
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 589 893 −92 487
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 31 4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 33 721 −3 765
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 316 104 17 148
  5.1 Julkisyhteisöt 232 050 17 898
  5.2 Muut 84 054 −750
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 234 231 290
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 805 −126
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 537 400
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 537 400
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 413 0
10 Muut velat 266 757 −929
11 Arvonmuutostilit 596 961 0
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0
Vastattavaa yhteensä 7 135 734 −17 344
Annexes
19 September 2023