Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 09 15
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 609 301 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 497 161 −1 178
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 231 281 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 265 880 −1 178
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 734 452
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 197 175
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 197 175
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 605 860 39
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 966 20
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 601 850 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 44 19
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 27 188 2 728
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 986 108 −16 853
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 793 209 −17 019
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 192 898 166
8 Valdžios skola eurais 20 973 0
9 Kitas turtas 360 213 −2 707
Visas turtas 7 135 734 −17 344
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 558 748 −1 779
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 813 216 −28 584
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 223 291 63 900
  2.2 Indėlių galimybė 3 589 893 −92 487
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 31 4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 721 −3 765
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 316 104 17 148
  5.1 Valdžiai 232 050 17 898
  5.2 Kiti įsipareigojimai 84 054 −750
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 234 231 290
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 805 −126
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 537 400
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 537 400
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0
10 Kiti įsipareigojimai 266 757 −929
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 242 0
Visi įsipareigojimai 7 135 734 −17 344
Annexes
19 September 2023