Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

15. september 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 609 301 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 497 161 −1 178
  2.1 Nõuded IMFi vastu 231 281 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 265 880 −1 178
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 734 452
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 197 175
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 197 175
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 605 860 39
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 966 20
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 601 850 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 44 19
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 27 188 2 728
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 986 108 −16 853
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 793 209 −17 019
  7.2 Muud väärtpaberid 192 898 166
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 973 0
9 Muud varad 360 213 −2 707
Varad kokku 7 135 734 −17 344
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 558 748 −1 779
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 813 216 −28 584
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 223 291 63 900
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 589 893 −92 487
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 31 4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 33 721 −3 765
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 316 104 17 148
  5.1 Valitsussektor 232 050 17 898
  5.2 Muud kohustused 84 054 −750
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 234 231 290
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 805 −126
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 537 400
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 537 400
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 413 0
10 Muud kohustused 266 757 −929
11 Ümberhindluskontod 596 961 0
12 Kapital ja reservid 120 242 0
Kohustused kokku 7 135 734 −17 344
Annexes
19 September 2023