Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

15 septembrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 301 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 497 161 −1 178
  2.1 Creanțe asupra FMI 231 281 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 265 880 −1 178
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 734 452
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 197 175
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 197 175
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 605 860 39
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 966 20
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 601 850 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 44 19
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 27 188 2 728
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 986 108 −16 853
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 793 209 −17 019
  7.2 Alte titluri de valoare 192 898 166
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 360 213 −2 707
Total active 7 135 734 −17 344
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 558 748 −1 779
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 813 216 −28 584
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 223 291 63 900
  2.2 Facilitatea de depozit 3 589 893 −92 487
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 31 4
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 33 721 −3 765
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 316 104 17 148
  5.1 Administrație publică 232 050 17 898
  5.2 Alte pasive 84 054 −750
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 234 231 290
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 805 −126
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 537 400
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 537 400
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 266 757 −929
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 242 0
Total pasive 7 135 734 −17 344
Annexes
19 September 2023