Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

8. rujna 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 609 300 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 498 339 −341
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 231 281 −14
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 059 −327
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 282 133
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 022 −62
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 022 −62
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 605 821 −3 120
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 946 −3 090
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 601 850 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 25 −30
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 24 460 −6 637
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 002 960 1 073
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 810 228 710
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 192 732 363
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 973 0
9 Ostala imovina 362 920 −6 215
Ukupno imovina 7 153 078 −15 169
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 560 527 −1 773
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 841 799 20 659
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 159 391 −4 238
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 682 380 24 896
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 28 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 37 486 243
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 298 956 −12 977
  5.1 Opća država 214 151 −6 665
  5.2 Ostale obveze 84 804 −6 311
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 233 941 −8 429
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 931 −330
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 137 −1 192
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 137 −1 192
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 413 0
10 Ostale obveze 267 686 −11 369
11 Računi revalorizacije 596 961 0
12 Kapital i pričuve 120 242 0
Ukupno obveze 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023