Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

8 septembrie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 300 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 498 339 −341
  2.1 Creanțe asupra FMI 231 281 −14
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 059 −327
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 282 133
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 022 −62
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 022 −62
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 605 821 −3 120
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 946 −3 090
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 601 850 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 25 −30
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 24 460 −6 637
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 002 960 1 073
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 810 228 710
  7.2 Alte titluri de valoare 192 732 363
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 362 920 −6 215
Total active 7 153 078 −15 169
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 560 527 −1 773
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 841 799 20 659
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 159 391 −4 238
  2.2 Facilitatea de depozit 3 682 380 24 896
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 28 1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 37 486 243
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 298 956 −12 977
  5.1 Administrație publică 214 151 −6 665
  5.2 Alte pasive 84 804 −6 311
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 233 941 −8 429
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 931 −330
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 137 −1 192
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 137 −1 192
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 267 686 −11 369
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 242 0
Total pasive 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023