Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

8. september 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 609 300 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 498 339 −341
  2.1 Nõuded IMFi vastu 231 281 −14
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 059 −327
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 282 133
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 022 −62
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 022 −62
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 605 821 −3 120
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 946 −3 090
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 601 850 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 25 −30
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 460 −6 637
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 002 960 1 073
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 810 228 710
  7.2 Muud väärtpaberid 192 732 363
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 973 0
9 Muud varad 362 920 −6 215
Varad kokku 7 153 078 −15 169
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 560 527 −1 773
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 841 799 20 659
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 159 391 −4 238
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 682 380 24 896
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 28 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 37 486 243
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 298 956 −12 977
  5.1 Valitsussektor 214 151 −6 665
  5.2 Muud kohustused 84 804 −6 311
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 233 941 −8 429
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 931 −330
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 137 −1 192
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 137 −1 192
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 413 0
10 Muud kohustused 267 686 −11 369
11 Ümberhindluskontod 596 961 0
12 Kapital ja reservid 120 242 0
Kohustused kokku 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023