Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

8. září 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 300 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 498 339 −341
  2.1 Pohledávky za MMF 231 281 −14
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 059 −327
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 282 133
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 022 −62
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 022 −62
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 605 821 −3 120
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 946 −3 090
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 601 850 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 25 −30
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 460 −6 637
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 002 960 1 073
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 810 228 710
  7.2 Ostatní cenné papíry 192 732 363
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 0
9 Ostatní aktiva 362 920 −6 215
Aktiva celkem 7 153 078 −15 169
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 560 527 −1 773
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 841 799 20 659
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 159 391 −4 238
  2.2 Vkladová facilita 3 682 380 24 896
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 28 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 37 486 243
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 298 956 −12 977
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 214 151 −6 665
  5.2 Ostatní závazky 84 804 −6 311
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 233 941 −8 429
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 931 −330
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 137 −1 192
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 137 −1 192
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0
10 Ostatní závazky 267 686 −11 369
11 Účty přecenění 596 961 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 242 0
Pasiva celkem 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023