SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

8. september 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.300 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 498.339 −341
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 231.281 −14
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.059 −327
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.282 133
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.022 −62
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.022 −62
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 605.821 −3.120
  5.1 Primære markedsoperationer 3.946 −3.090
  5.2 Langfristede markedsoperationer 601.850 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 25 −30
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.460 −6.637
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.002.960 1.073
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.810.228 710
  7.2 Andre værdipapirer 192.732 363
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 0
9 Andre aktiver 362.920 −6.215
Aktiver i alt 7.153.078 −15.169
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.560.527 −1.773
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.841.799 20.659
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 159.391 −4.238
  2.2 Indlånsfacilitet 3.682.380 24.896
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 28 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 37.486 243
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 298.956 −12.977
  5.1 Offentlig forvaltning og service 214.151 −6.665
  5.2 Andre forpligtelser 84.804 −6.311
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 233.941 −8.429
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.931 −330
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.137 −1.192
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.137 −1.192
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0
10 Andre forpligtelser 267.686 −11.369
11 Revalueringskonti 596.961 0
12 Kapital og reserver 120.242 0
Passiver i alt 7.153.078 −15.169
Annexes
12 September 2023