Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 09 08
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 609 300 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 498 339 −341
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 231 281 −14
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 059 −327
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 282 133
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 022 −62
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 022 −62
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 605 821 −3 120
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 946 −3 090
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 601 850 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 25 −30
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 460 −6 637
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 002 960 1 073
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 810 228 710
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 192 732 363
8 Valdžios skola eurais 20 973 0
9 Kitas turtas 362 920 −6 215
Visas turtas 7 153 078 −15 169
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 560 527 −1 773
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 841 799 20 659
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 159 391 −4 238
  2.2 Indėlių galimybė 3 682 380 24 896
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 28 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 486 243
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 298 956 −12 977
  5.1 Valdžiai 214 151 −6 665
  5.2 Kiti įsipareigojimai 84 804 −6 311
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 233 941 −8 429
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 931 −330
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 137 −1 192
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 137 −1 192
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0
10 Kiti įsipareigojimai 267 686 −11 369
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 242 0
Visi įsipareigojimai 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023