Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

8. september 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.300 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 498.339 −341
  2.1 Terjatve do MDS 231.281 −14
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.059 −327
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.282 133
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.022 −62
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.022 −62
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 605.821 −3.120
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.946 −3.090
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 601.850 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 25 −30
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 24.460 −6.637
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.002.960 1.073
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.810.228 710
  7.2 Drugi vrednostni papirji 192.732 363
8 Javni dolg v eurih 20.973 0
9 Druga sredstva 362.920 −6.215
Skupaj sredstva 7.153.078 −15.169
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.560.527 −1.773
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.841.799 20.659
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 159.391 −4.238
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.682.380 24.896
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 28 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.486 243
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 298.956 −12.977
  5.1 Sektor država 214.151 −6.665
  5.2 Druge obveznosti 84.804 −6.311
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 233.941 −8.429
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.931 −330
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.137 −1.192
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.137 −1.192
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0
10 Druge obveznosti 267.686 −11.369
11 Računi prevrednotenja 596.961 0
12 Kapital in rezerve 120.242 0
Skupaj obveznosti 7.153.078 −15.169
Annexes
12 September 2023