Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

8.9.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 609 300 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 498 339 −341
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 231 281 −14
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 059 −327
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 282 133
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 022 −62
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 022 −62
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 605 821 −3 120
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 946 −3 090
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 601 850 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 25 −30
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 460 −6 637
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 002 960 1 073
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 810 228 710
  7.2 Muut arvopaperit 192 732 363
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 973 0
9 Muut saamiset 362 920 −6 215
Vastaavaa yhteensä 7 153 078 −15 169
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 560 527 −1 773
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 841 799 20 659
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 159 391 −4 238
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 682 380 24 896
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 28 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 37 486 243
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 298 956 −12 977
  5.1 Julkisyhteisöt 214 151 −6 665
  5.2 Muut 84 804 −6 311
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 233 941 −8 429
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 931 −330
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 137 −1 192
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 137 −1 192
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 413 0
10 Muut velat 267 686 −11 369
11 Arvonmuutostilit 596 961 0
12 Pääoma ja rahastot 120 242 0
Vastattavaa yhteensä 7 153 078 −15 169
Annexes
12 September 2023