Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

25. kolovoza 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 609 300 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 497 938 −742
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 982 13
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 956 −755
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 13 921 288
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 254 −45
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 254 −45
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 606 350 417
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 891 739
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 600 434 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 25 −322
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 28 273 −1 903
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 999 808 535
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 808 251 −512
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 191 558 1 048
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 973 0
9 Ostala imovina 364 037 3 235
Ukupno imovina 7 154 855 1 785
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 563 075 −3 877
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 815 759 3 203
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 148 629 −853
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 667 104 4 057
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 27 −1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 35 110 1 434
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 313 608 8 150
  5.1 Opća država 227 769 8 817
  5.2 Ostale obveze 85 839 −666
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 238 941 −6 931
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 14 543 240
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 497 −775
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 497 −775
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 413 0
10 Ostale obveze 272 707 340
11 Računi revalorizacije 596 961 0
12 Kapital i pričuve 120 241 0
Ukupno obveze 7 154 855 1 785
Annexes
29 August 2023