Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

25. avgust 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.300 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 497.938 −742
  2.1 Terjatve do MDS 229.982 13
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.956 −755
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.921 288
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.254 −45
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.254 −45
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 606.350 417
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.891 739
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 600.434 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 25 −322
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 28.273 −1.903
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.999.808 535
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.808.251 −512
  7.2 Drugi vrednostni papirji 191.558 1.048
8 Javni dolg v eurih 20.973 0
9 Druga sredstva 364.037 3.235
Skupaj sredstva 7.154.855 1.785
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.563.075 −3.877
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.815.759 3.203
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 148.629 −853
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.667.104 4.057
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.110 1.434
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 313.608 8.150
  5.1 Sektor država 227.769 8.817
  5.2 Druge obveznosti 85.839 −666
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 238.941 −6.931
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.543 240
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.497 −775
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.497 −775
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0
10 Druge obveznosti 272.707 340
11 Računi prevrednotenja 596.961 0
12 Kapital in rezerve 120.241 0
Skupaj obveznosti 7.154.855 1.785
Annexes
29 August 2023