Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

25.8.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 609 300 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 497 938 −742
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 982 13
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 956 −755
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 13 921 288
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 254 −45
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 254 −45
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 606 350 417
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 891 739
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 600 434 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 25 −322
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 273 −1 903
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 999 808 535
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 808 251 −512
  7.2 Muut arvopaperit 191 558 1 048
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 973 0
9 Muut saamiset 364 037 3 235
Vastaavaa yhteensä 7 154 855 1 785
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 563 075 −3 877
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 815 759 3 203
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 148 629 −853
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 667 104 4 057
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 −1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 35 110 1 434
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 313 608 8 150
  5.1 Julkisyhteisöt 227 769 8 817
  5.2 Muut 85 839 −666
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 238 941 −6 931
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 14 543 240
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 497 −775
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 497 −775
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 413 0
10 Muut velat 272 707 340
11 Arvonmuutostilit 596 961 0
12 Pääoma ja rahastot 120 241 0
Vastattavaa yhteensä 7 154 855 1 785
Annexes
29 August 2023