Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

25 august 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 300 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 497 938 −742
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 982 13
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 956 −755
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 13 921 288
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 254 −45
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 254 −45
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 606 350 417
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 891 739
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 600 434 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 25 −322
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 28 273 −1 903
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 999 808 535
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 808 251 −512
  7.2 Alte titluri de valoare 191 558 1 048
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 364 037 3 235
Total active 7 154 855 1 785
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 563 075 −3 877
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 815 759 3 203
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 148 629 −853
  2.2 Facilitatea de depozit 3 667 104 4 057
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 27 −1
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 35 110 1 434
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 313 608 8 150
  5.1 Administrație publică 227 769 8 817
  5.2 Alte pasive 85 839 −666
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 238 941 −6 931
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 543 240
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 497 −775
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 497 −775
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 272 707 340
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 241 0
Total pasive 7 154 855 1 785
Annexes
29 August 2023