Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

25. august 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 609 300 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 497 938 −742
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 982 13
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 956 −755
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 13 921 288
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 254 −45
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 254 −45
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 606 350 417
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 891 739
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 600 434 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 25 −322
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 273 −1 903
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 999 808 535
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 808 251 −512
  7.2 Muud väärtpaberid 191 558 1 048
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 973 0
9 Muud varad 364 037 3 235
Varad kokku 7 154 855 1 785
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 563 075 −3 877
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 815 759 3 203
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 148 629 −853
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 667 104 4 057
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 35 110 1 434
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 313 608 8 150
  5.1 Valitsussektor 227 769 8 817
  5.2 Muud kohustused 85 839 −666
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 238 941 −6 931
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 543 240
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 497 −775
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 497 −775
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 413 0
10 Muud kohustused 272 707 340
11 Ümberhindluskontod 596 961 0
12 Kapital ja reservid 120 241 0
Kohustused kokku 7 154 855 1 785
Annexes
29 August 2023