Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 08 25
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 609 300 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 497 938 −742
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 982 13
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 956 −755
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 921 288
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 254 −45
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 254 −45
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 606 350 417
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 891 739
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 600 434 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 25 −322
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 273 −1 903
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 999 808 535
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 808 251 −512
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 191 558 1 048
8 Valdžios skola eurais 20 973 0
9 Kitas turtas 364 037 3 235
Visas turtas 7 154 855 1 785
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 563 075 −3 877
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 815 759 3 203
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 148 629 −853
  2.2 Indėlių galimybė 3 667 104 4 057
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 110 1 434
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 313 608 8 150
  5.1 Valdžiai 227 769 8 817
  5.2 Kiti įsipareigojimai 85 839 −666
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 238 941 −6 931
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 543 240
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 497 −775
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 497 −775
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0
10 Kiti įsipareigojimai 272 707 340
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 241 0
Visi įsipareigojimai 7 154 855 1 785
Annexes
29 August 2023