Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

25. srpna 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 300 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 497 938 −742
  2.1 Pohledávky za MMF 229 982 13
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 956 −755
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 13 921 288
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 254 −45
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 254 −45
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 606 350 417
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 891 739
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 600 434 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 25 −322
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 273 −1 903
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 999 808 535
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 808 251 −512
  7.2 Ostatní cenné papíry 191 558 1 048
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 0
9 Ostatní aktiva 364 037 3 235
Aktiva celkem 7 154 855 1 785
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 563 075 −3 877
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 815 759 3 203
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 148 629 −853
  2.2 Vkladová facilita 3 667 104 4 057
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 35 110 1 434
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 313 608 8 150
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 227 769 8 817
  5.2 Ostatní závazky 85 839 −666
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 238 941 −6 931
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 543 240
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 497 −775
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 497 −775
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0
10 Ostatní závazky 272 707 340
11 Účty přecenění 596 961 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 241 0
Pasiva celkem 7 154 855 1 785
Annexes
29 August 2023