SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

25. august 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.300 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 497.938 −742
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.982 13
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.956 −755
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 13.921 288
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.254 −45
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.254 −45
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 606.350 417
  5.1 Primære markedsoperationer 5.891 739
  5.2 Langfristede markedsoperationer 600.434 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 25 −322
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.273 −1.903
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.999.808 535
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.808.251 −512
  7.2 Andre værdipapirer 191.558 1.048
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 0
9 Andre aktiver 364.037 3.235
Aktiver i alt 7.154.855 1.785
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.563.075 −3.877
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.815.759 3.203
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 148.629 −853
  2.2 Indlånsfacilitet 3.667.104 4.057
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 27 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 35.110 1.434
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 313.608 8.150
  5.1 Offentlig forvaltning og service 227.769 8.817
  5.2 Andre forpligtelser 85.839 −666
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 238.941 −6.931
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 14.543 240
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.497 −775
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.497 −775
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0
10 Andre forpligtelser 272.707 340
11 Revalueringskonti 596.961 0
12 Kapital og reserver 120.241 0
Passiver i alt 7.154.855 1.785
Annexes
29 August 2023