Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

28. srpnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 609 299 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 497 808 1 254
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 228 990 42
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 268 818 1 211
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 12 855 −1 468
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 214 −19
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 214 −19
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 611 713 3 649
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 11 036 1 011
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 600 434 2 449
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 244 189
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 33 863 −4 343
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 027 173 −4 368
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 837 338 −4 446
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 189 835 78
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 973 0
9 Ostala imovina 361 398 7 704
Ukupno imovina 7 189 296 2 408
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 568 993 1 306
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 770 205 −21 120
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 185 110 27 771
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 585 068 −48 891
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 27 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 32 811 −1 112
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 370 473 23 662
  5.1 Opća država 281 568 20 727
  5.2 Ostale obveze 88 906 2 935
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 255 915 −1 230
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 797 261
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 397 −2 290
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 397 −2 290
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 413 0
10 Ostale obveze 277 089 2 932
11 Računi revalorizacije 596 961 0
12 Kapital i pričuve 120 241 0
Ukupno obveze 7 189 296 2 408
Annexes
1 August 2023