Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 07 28
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 609 299 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 497 808 1 254
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 228 990 42
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 268 818 1 211
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 855 −1 468
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 214 −19
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 214 −19
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 611 713 3 649
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 11 036 1 011
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 600 434 2 449
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 244 189
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 863 −4 343
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 027 173 −4 368
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 837 338 −4 446
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 189 835 78
8 Valdžios skola eurais 20 973 0
9 Kitas turtas 361 398 7 704
Visas turtas 7 189 296 2 408
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 568 993 1 306
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 770 205 −21 120
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 185 110 27 771
  2.2 Indėlių galimybė 3 585 068 −48 891
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 811 −1 112
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 370 473 23 662
  5.1 Valdžiai 281 568 20 727
  5.2 Kiti įsipareigojimai 88 906 2 935
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 255 915 −1 230
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 797 261
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 397 −2 290
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 397 −2 290
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0
10 Kiti įsipareigojimai 277 089 2 932
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 241 0
Visi įsipareigojimai 7 189 296 2 408
Annexes
1 August 2023