Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

28.7.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 609 299 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 497 808 1 254
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 228 990 42
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 268 818 1 211
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 12 855 −1 468
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 214 −19
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 214 −19
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 611 713 3 649
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 11 036 1 011
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 600 434 2 449
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 244 189
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 863 −4 343
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 027 173 −4 368
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 837 338 −4 446
  7.2 Muut arvopaperit 189 835 78
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 973 0
9 Muut saamiset 361 398 7 704
Vastaavaa yhteensä 7 189 296 2 408
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 568 993 1 306
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 770 205 −21 120
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 185 110 27 771
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 585 068 −48 891
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 32 811 −1 112
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 370 473 23 662
  5.1 Julkisyhteisöt 281 568 20 727
  5.2 Muut 88 906 2 935
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 255 915 −1 230
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 797 261
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 397 −2 290
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 397 −2 290
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 413 0
10 Muut velat 277 089 2 932
11 Arvonmuutostilit 596 961 0
12 Pääoma ja rahastot 120 241 0
Vastattavaa yhteensä 7 189 296 2 408
Annexes
1 August 2023