Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

28. juuli 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 609 299 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 497 808 1 254
  2.1 Nõuded IMFi vastu 228 990 42
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 268 818 1 211
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 12 855 −1 468
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 214 −19
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 214 −19
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 611 713 3 649
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 11 036 1 011
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 600 434 2 449
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 244 189
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 863 −4 343
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 027 173 −4 368
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 837 338 −4 446
  7.2 Muud väärtpaberid 189 835 78
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 973 0
9 Muud varad 361 398 7 704
Varad kokku 7 189 296 2 408
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 568 993 1 306
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 770 205 −21 120
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 185 110 27 771
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 585 068 −48 891
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 32 811 −1 112
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 370 473 23 662
  5.1 Valitsussektor 281 568 20 727
  5.2 Muud kohustused 88 906 2 935
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 255 915 −1 230
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 797 261
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 397 −2 290
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 397 −2 290
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 413 0
10 Muud kohustused 277 089 2 932
11 Ümberhindluskontod 596 961 0
12 Kapital ja reservid 120 241 0
Kohustused kokku 7 189 296 2 408
Annexes
1 August 2023