Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

28. julij 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.299 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 497.808 1.254
  2.1 Terjatve do MDS 228.990 42
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 268.818 1.211
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.855 −1.468
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.214 −19
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.214 −19
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 611.713 3.649
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 11.036 1.011
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 600.434 2.449
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 244 189
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.863 −4.343
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.027.173 −4.368
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.837.338 −4.446
  7.2 Drugi vrednostni papirji 189.835 78
8 Javni dolg v eurih 20.973 0
9 Druga sredstva 361.398 7.704
Skupaj sredstva 7.189.296 2.408
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.568.993 1.306
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.770.205 −21.120
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 185.110 27.771
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.585.068 −48.891
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 32.811 −1.112
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 370.473 23.662
  5.1 Sektor država 281.568 20.727
  5.2 Druge obveznosti 88.906 2.935
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 255.915 −1.230
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.797 261
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.397 −2.290
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.397 −2.290
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0
10 Druge obveznosti 277.089 2.932
11 Računi prevrednotenja 596.961 0
12 Kapital in rezerve 120.241 0
Skupaj obveznosti 7.189.296 2.408
Annexes
1 August 2023