Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

28. července 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 299 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 497 808 1 254
  2.1 Pohledávky za MMF 228 990 42
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 268 818 1 211
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 12 855 −1 468
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 214 −19
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 214 −19
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 611 713 3 649
  5.1 Hlavní refinanční operace 11 036 1 011
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 600 434 2 449
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 244 189
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 863 −4 343
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 027 173 −4 368
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 837 338 −4 446
  7.2 Ostatní cenné papíry 189 835 78
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 0
9 Ostatní aktiva 361 398 7 704
Aktiva celkem 7 189 296 2 408
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 568 993 1 306
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 770 205 −21 120
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 185 110 27 771
  2.2 Vkladová facilita 3 585 068 −48 891
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 32 811 −1 112
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 370 473 23 662
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 281 568 20 727
  5.2 Ostatní závazky 88 906 2 935
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 255 915 −1 230
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 797 261
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 397 −2 290
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 397 −2 290
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0
10 Ostatní závazky 277 089 2 932
11 Účty přecenění 596 961 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 241 0
Pasiva celkem 7 189 296 2 408
Annexes
1 August 2023