SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

28. juli 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.299 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 497.808 1.254
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 228.990 42
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 268.818 1.211
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 12.855 −1.468
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.214 −19
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.214 −19
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 611.713 3.649
  5.1 Primære markedsoperationer 11.036 1.011
  5.2 Langfristede markedsoperationer 600.434 2.449
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 244 189
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.863 −4.343
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.027.173 −4.368
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.837.338 −4.446
  7.2 Andre værdipapirer 189.835 78
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 0
9 Andre aktiver 361.398 7.704
Aktiver i alt 7.189.296 2.408
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.568.993 1.306
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.770.205 −21.120
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 185.110 27.771
  2.2 Indlånsfacilitet 3.585.068 −48.891
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 27 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 32.811 −1.112
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 370.473 23.662
  5.1 Offentlig forvaltning og service 281.568 20.727
  5.2 Andre forpligtelser 88.906 2.935
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 255.915 −1.230
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.797 261
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.397 −2.290
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.397 −2.290
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0
10 Andre forpligtelser 277.089 2.932
11 Revalueringskonti 596.961 0
12 Kapital og reserver 120.241 0
Passiver i alt 7.189.296 2.408
Annexes
1 August 2023