Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

28 iulie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 299 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 497 808 1 254
  2.1 Creanțe asupra FMI 228 990 42
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 268 818 1 211
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 12 855 −1 468
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 214 −19
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 214 −19
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 611 713 3 649
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 11 036 1 011
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 600 434 2 449
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 244 189
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 33 863 −4 343
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 027 173 −4 368
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 837 338 −4 446
  7.2 Alte titluri de valoare 189 835 78
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 361 398 7 704
Total active 7 189 296 2 408
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 568 993 1 306
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 770 205 −21 120
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 185 110 27 771
  2.2 Facilitatea de depozit 3 585 068 −48 891
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 27 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 32 811 −1 112
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 370 473 23 662
  5.1 Administrație publică 281 568 20 727
  5.2 Alte pasive 88 906 2 935
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 255 915 −1 230
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 797 261
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 397 −2 290
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 397 −2 290
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 277 089 2 932
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 241 0
Total pasive 7 189 296 2 408
Annexes
1 August 2023