Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

19. svibnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 632 875 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 500 596 1 550
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 230 406 55
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 270 191 1 495
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 13 655 −795
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 923 33
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 923 33
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 101 858 83
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 410 83
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 100 448 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 38 240 1 069
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 076 772 −4 594
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 895 189 −4 941
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 181 583 347
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 484 0
9 Ostala imovina 331 715 4 261
Ukupno imovina 7 730 118 1 609
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 562 238 54
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 280 761 −21 984
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 156 299 −14 920
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 124 152 −7 073
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 311 9
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 40 790 1 337
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 375 364 22 937
  5.1 Opća država 289 929 24 829
  5.2 Ostale obveze 85 435 −1 892
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 252 368 −3 351
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 379 79
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 995 1 872
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 995 1 872
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 180 263 0
10 Ostale obveze 277 564 606
11 Računi revalorizacije 622 156 0
12 Kapital i pričuve 120 241 59
Ukupno obveze 7 730 118 1 609
Annexes
23 May 2023