Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

19. mai 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 632 875 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 500 596 1 550
  2.1 Nõuded IMFi vastu 230 406 55
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 270 191 1 495
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 13 655 −795
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 923 33
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 923 33
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 101 858 83
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 410 83
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 100 448 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 38 240 1 069
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 076 772 −4 594
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 895 189 −4 941
  7.2 Muud väärtpaberid 181 583 347
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 484 0
9 Muud varad 331 715 4 261
Varad kokku 7 730 118 1 609
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 562 238 54
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 280 761 −21 984
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 156 299 −14 920
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 124 152 −7 073
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 311 9
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 40 790 1 337
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 375 364 22 937
  5.1 Valitsussektor 289 929 24 829
  5.2 Muud kohustused 85 435 −1 892
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 252 368 −3 351
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 379 79
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 995 1 872
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 995 1 872
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 180 263 0
10 Muud kohustused 277 564 606
11 Ümberhindluskontod 622 156 0
12 Kapital ja reservid 120 241 59
Kohustused kokku 7 730 118 1 609
Annexes
23 May 2023