Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 05 19
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 632 875 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 500 596 1 550
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 230 406 55
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 270 191 1 495
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 655 −795
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 923 33
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 923 33
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 101 858 83
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 410 83
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 100 448 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 38 240 1 069
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 076 772 −4 594
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 895 189 −4 941
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 181 583 347
8 Valdžios skola eurais 21 484 0
9 Kitas turtas 331 715 4 261
Visas turtas 7 730 118 1 609
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 562 238 54
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 280 761 −21 984
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 156 299 −14 920
  2.2 Indėlių galimybė 4 124 152 −7 073
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 311 9
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 790 1 337
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 375 364 22 937
  5.1 Valdžiai 289 929 24 829
  5.2 Kiti įsipareigojimai 85 435 −1 892
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 252 368 −3 351
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 379 79
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 995 1 872
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 995 1 872
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 180 263 0
10 Kiti įsipareigojimai 277 564 606
11 Perkainojimo sąskaitos 622 156 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 241 59
Visi įsipareigojimai 7 730 118 1 609
Annexes
23 May 2023