SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

19. maj 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 632.875 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 500.596 1.550
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 230.406 55
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 270.191 1.495
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 13.655 −795
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.923 33
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.923 33
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.101.858 83
  5.1 Primære markedsoperationer 1.410 83
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.100.448 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 38.240 1.069
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.076.772 −4.594
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.895.189 −4.941
  7.2 Andre værdipapirer 181.583 347
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.484 0
9 Andre aktiver 331.715 4.261
Aktiver i alt 7.730.118 1.609
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.562.238 54
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.280.761 −21.984
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 156.299 −14.920
  2.2 Indlånsfacilitet 4.124.152 −7.073
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 311 9
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 40.790 1.337
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 375.364 22.937
  5.1 Offentlig forvaltning og service 289.929 24.829
  5.2 Andre forpligtelser 85.435 −1.892
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 252.368 −3.351
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.379 79
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.995 1.872
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.995 1.872
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 180.263 0
10 Andre forpligtelser 277.564 606
11 Revalueringskonti 622.156 0
12 Kapital og reserver 120.241 59
Passiver i alt 7.730.118 1.609
Annexes
23 May 2023