Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

19. maj 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 632.875 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 500.596 1.550
  2.1 Terjatve do MDS 230.406 55
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 270.191 1.495
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.655 −795
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.923 33
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.923 33
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.101.858 83
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.410 83
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.100.448 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 38.240 1.069
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.076.772 −4.594
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.895.189 −4.941
  7.2 Drugi vrednostni papirji 181.583 347
8 Javni dolg v eurih 21.484 0
9 Druga sredstva 331.715 4.261
Skupaj sredstva 7.730.118 1.609
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.562.238 54
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.280.761 −21.984
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 156.299 −14.920
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.124.152 −7.073
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 311 9
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 40.790 1.337
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 375.364 22.937
  5.1 Sektor država 289.929 24.829
  5.2 Druge obveznosti 85.435 −1.892
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 252.368 −3.351
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.379 79
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.995 1.872
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.995 1.872
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.263 0
10 Druge obveznosti 277.564 606
11 Računi prevrednotenja 622.156 0
12 Kapital in rezerve 120.241 59
Skupaj obveznosti 7.730.118 1.609
Annexes
23 May 2023