Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

19. května 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 632 875 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 500 596 1 550
  2.1 Pohledávky za MMF 230 406 55
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 270 191 1 495
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 13 655 −795
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 923 33
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 923 33
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 101 858 83
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 410 83
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 100 448 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 38 240 1 069
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 076 772 −4 594
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 895 189 −4 941
  7.2 Ostatní cenné papíry 181 583 347
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 484 0
9 Ostatní aktiva 331 715 4 261
Aktiva celkem 7 730 118 1 609
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 562 238 54
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 280 761 −21 984
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 156 299 −14 920
  2.2 Vkladová facilita 4 124 152 −7 073
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 311 9
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 40 790 1 337
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 375 364 22 937
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 289 929 24 829
  5.2 Ostatní závazky 85 435 −1 892
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 252 368 −3 351
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 379 79
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 995 1 872
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 995 1 872
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 180 263 0
10 Ostatní závazky 277 564 606
11 Účty přecenění 622 156 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 241 59
Pasiva celkem 7 730 118 1 609
Annexes
23 May 2023