Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

19.5.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 632 875 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 500 596 1 550
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 230 406 55
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 270 191 1 495
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 13 655 −795
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 923 33
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 923 33
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 101 858 83
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 410 83
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 100 448 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 38 240 1 069
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 076 772 −4 594
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 895 189 −4 941
  7.2 Muut arvopaperit 181 583 347
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 484 0
9 Muut saamiset 331 715 4 261
Vastaavaa yhteensä 7 730 118 1 609
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 562 238 54
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 280 761 −21 984
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 156 299 −14 920
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 124 152 −7 073
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 311 9
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 40 790 1 337
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 375 364 22 937
  5.1 Julkisyhteisöt 289 929 24 829
  5.2 Muut 85 435 −1 892
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 252 368 −3 351
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 379 79
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 995 1 872
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 995 1 872
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 180 263 0
10 Muut velat 277 564 606
11 Arvonmuutostilit 622 156 0
12 Pääoma ja rahastot 120 241 59
Vastattavaa yhteensä 7 730 118 1 609
Annexes
23 May 2023