Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

19 mai 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 632 875 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 500 596 1 550
  2.1 Creanțe asupra FMI 230 406 55
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 270 191 1 495
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 13 655 −795
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 923 33
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 923 33
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 101 858 83
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 410 83
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 100 448 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 38 240 1 069
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 076 772 −4 594
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 895 189 −4 941
  7.2 Alte titluri de valoare 181 583 347
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 484 0
9 Alte active 331 715 4 261
Total active 7 730 118 1 609
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 562 238 54
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 280 761 −21 984
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 156 299 −14 920
  2.2 Facilitatea de depozit 4 124 152 −7 073
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 311 9
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 40 790 1 337
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 375 364 22 937
  5.1 Administrație publică 289 929 24 829
  5.2 Alte pasive 85 435 −1 892
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 252 368 −3 351
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 379 79
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 995 1 872
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 995 1 872
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 180 263 0
10 Alte pasive 277 564 606
11 Conturi de reevaluare 622 156 0
12 Capital și rezerve 120 241 59
Total pasive 7 730 118 1 609
Annexes
23 May 2023